Xin mọi người góp ý cặp GU ngày 8/5/2020

Xin anh em góp ý lệnh này giúp mình với, không biết mình sai chỗ nào. :joy:
Kết quả mình bị dính SL.

1 Likes

Đáy chạm KVL khung H4 rồi bạn. Sau đấy giá đi lên có xu hướng tăng. Sau đó thì ăn 1 cây gậy do tin ra nên giá tăng lên KLV khung H1. Bạn xem rộng lại đoạn đó nhé.

1 Likes

Giá hồi xuống rồi lên luôn bạn xem khung 2H sẽ thấy rõ nhất còn lùi về TF 45 và 30 thì thấy giá đi xuống rồi quay đầu lên ngay. Đây đích thị là phá vỡ giả nên KLQT ở bên trên mới là chuẩn.

1 Likes

H1 giảm, M15 giảm đó là 1 hợp lưu, tuy nhiên trường hợp này có xác suất thắng rất thấp nếu bạn chưa dự đoán được giá có thể giảm tiếp hay không.

Lệnh của bạn nên sửa thành H1 giảm, đợi M15 hồi tăng chuyển giảm, lúc đó sẽ sell.

Bạn đọc bài sổ tay của a Medio để rõ thêm nhé.

2 Likes

cảm ơn anh em đã góp ý

Cùng ý kiến với bạn @sonpham1 . Thị trường này muốn khả năng win cao thì luôn luôn nên chờ xác nhận, mặc dù có thể bị lỡ nhiều kèo.